Jdeme příkladem, snižujeme emise!

Ú s t a v   e x p e r i m e n t á l n í   m e d i c í n y   AV ČR
E
kologická mise
aneb snižujeme emise


.
Ekologická mise.
.aneb snižujeme emise. 

Automobilový provoz v ČR houstne. Ke konci roku 2019 bylo v České republice registrováno téměř 6 000 000 osobních automobilů, z toho téměř milion vozů je registrováno v Praze. (1)

 

Praha tak zůstává tradičně nejvíce zatíženým místem republiky, co se týče hustoty dopravy.

 

Věděli jste, že...

 

Řidiči v Praze stráví ročně v kolonách o 128 hodin více (2), než kolik by jim trvala cesta po volně průjezdných silnicích. Jen pro představu, je to jako byste nechali 5 dnů a 8 hodin stále nastartovaný motor. Navíc, při rozjezdech a popojíždění v kolonách vykazují vozy nejvyšší spotřebu a tím i nejvyšší produkci škodlivých emisí.

 

Není divu, že sektor dopravy (zejména pak individuální automobilová doprava) je druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů v ČR. V období 2000–2018 se emise CO2 z dopravy zvýšily o 66 %. (3)

 

 

 

1 Ministerstvo dopravy - Ročenka dopravy 2019

2 TomTom Traffic Index

3 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility

 

Automobilový provoz v ČR houstne. Ke konci roku 2019 bylo v České republice registrováno téměř 6 000 000 osobních automobilů, z toho téměř milion vozů je registrováno v Praze. (1)

 

Praha tak zůstává tradičně nejvíce zatíženým místem republiky, co se týče hustoty dopravy.

 

Věděli jste, že...

 

Řidiči v Praze stráví ročně v kolonách o 128 hodin více (2), než kolik by jim trvala cesta po volně průjezdných silnicích. Jen pro představu, je to jako byste nechali 5 dnů a 8 hodin stále nastartovaný motor. Navíc, při rozjezdech a popojíždění v kolonách vykazují vozy nejvyšší spotřebu a tím i nejvyšší produkci škodlivých emisí.

 

Není divu, že sektor dopravy (zejména pak individuální automobilová doprava) je druhým největším zdrojem emisí skleníkových plynů v ČR. V období 2000–2018 se emise CO2 z dopravy zvýšily o 66 %. (3)

 

 

 

1 Ministerstvo dopravy - Ročenka dopravy 2019

2 TomTom Traffic Index

3 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)

 


Rozvoj automobilové dopravy představuje významnou zátěž pro životní prostředí, zejména pro ovzduší.

Rozvoj automobilové dopravy představuje významnou zátěž pro životní prostředí, zejména pro ovzduší.

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Proto je kvalitě ovzduší věnována čím dál větší pozornost a to nejen na národní, ale i celosvětové úrovni. (4)

 

Zavádí se přísnější emisní limity a normy, s cílem minimalizovat produkci škodlivých látek a jejich negativní dopad na životní prostředí a naše zdraví.

 

Čistý vzduch dýchá podle posledních výzkumů pouze 8 ze 100 obyvatel Země. (5) 

 

Znečištěné ovzduší představuje dlouhodobý problém také v České republice. Životní prostředí se sice do jisté míry ozdravuje, ale s nárůstem automobilové dopravy dochází také k nárůstu emisí z dopravy. Nejnebezpečnější složkou motorových emisí jsou částice z naftových i benzinových motorů.

 

Proti stanovenému cíli 2020 se zvýšily emise jemných prachových částic PM2,5, místy je stále překračován denní limit polétavého prachu PM10, koncentrace benzo(a)pyrenu a ozonu. (6) 

 

 

 

4 Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

5 EU program Life - MEDETOX

6 Komise pro životní prostředí AV ČR (Stanovisko ke Zprávě o životním prostředí 2019 MŽP)

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka. Proto je kvalitě ovzduší věnována čím dál větší pozornost a to nejen na národní, ale i celosvětové úrovni. (4)

 

Zavádí se přísnější emisní limity a normy, s cílem minimalizovat produkci škodlivých látek a jejich negativní dopad na životní prostředí a naše zdraví. 

 

Čistý vzduch dýchá podle posledních výzkumů pouze 8 ze 100 obyvatel Země. (5) 

 

Znečištěné ovzduší představuje dlouhodobý problém také v České republice. Životní prostředí se sice do jisté míry ozdravuje, ale s nárůstem automobilové dopravy dochází také k nárůstu emisí z dopravy. Nejnebezpečnější složkou motorových emisí jsou částice z naftových i benzinových motorů.

 

Proti stanovenému cíli 2020 se zvýšily emise jemných prachových částic PM2,5, místy je stále překračován denní limit polétavého prachu PM10, koncentrace benzo(a)pyrenu a ozonu. (6)

 

 

4 Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

5 EU program Life - MEDETOX

6 Komise pro životní prostředí AV ČR  (Stanovisko ke Zprávě o životním prostředí 2019  MŽP)

 


Přechod k elektromobilitě je nevyhnutelný!
Přechod k elektromobilitě
je nevyhnutelný. 

 

Evropské státy už ohlásily data, kdy plánují zakázat další prodej spalovacích motorů – vypadá to na rok 2030. Jenže, jejich konec může přijít ještě o pět let dříve, definitivní stopku jim totiž může vyhlásit chystaná emisní norma Euro 7, jež by měla nabýt účinnosti již v roce 2025. (7)

 

Podle Národního akčního plánu čisté mobility do roku 2030 v České republice jezdit 220 000 - 500 000 elektromobilů. (8)

 

V současnosti jich je registrováno pouze necelých 10 000. (9)

 

To vše by mělo být doprovázeno výstavbou nabíjecí infrastruktury, zejména za pomoci financí z evropských fondů. Do roku 2030 má být na území ČR 19 000 - 35 000 veřejných dobíjecích stanic.

 

Národní akční plán vznikl na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Smyslem směrnice bylo, aby členské státy EU přijaly národní rámce politiky na podporu rozvoje alternativních paliv v dopravě a vytvořily tak dostatečně příznivé prostředí pro širší uplatnění vybraných alternativních paliv a pohonů, a to primárně v sektoru silniční dopravy.

 

Aktualizace tohoto dokumentu reaguje na dosavadní postup plnění a některé nové výzvy v této oblasti a reflektuje mj. nejnovější vývoj legislativy EU.

 

Čistá mobilita má tři hlavní cíle:

  • snižování spotřeby energie

  • snižování emisí oxidu uhličitého

  • snižování emisí zdraví škodlivých látek (10)

 

 

 

7 Garaz.cz

8 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility

9 Hybrid.cz, Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel

10 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility

 

 

 

 

 

 

 

Evropské státy už ohlásily data, kdy plánují zakázat další prodej spalovacích motorů – vypadá to na rok 2030. Jenže, jejich konec může přijít ještě o pět let dříve, definitivní stopku jim totiž může vyhlásit chystaná emisní norma Euro 7, jež by měla nabýt účinnosti již v roce 2025. (7)

 

Podle Národního akčního plánu čisté mobility  do roku 2030 v České republice jezdit 220 000 - 500 000 elektromobilů. (8)

 

V současnosti jich je registrováno pouze necelých 10 000. (9)

 

To vše by mělo být doprovázeno výstavbou nabíjecí infrastruktury, zejména za pomoci financí z evropských fondů. Do roku 2030 má být na území ČR 19 000 - 35 000 veřejných dobíjecích stanic.

 

Národní akční plán vznikl na základě požadavku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Smyslem směrnice bylo, aby členské státy EU přijaly národní rámce politiky na podporu rozvoje alternativních paliv v dopravě a vytvořily tak dostatečně příznivé prostředí pro širší uplatnění vybraných alternativních paliv a pohonů, a to primárně v sektoru silniční dopravy.

 

Aktualizace tohoto dokumentu reaguje na dosavadní postup plnění a některé nové výzvy v této oblasti a reflektuje mj. nejnovější vývoj legislativy EU.

 

Čistá mobilita má tři hlavní cíle:

 

  • snižování spotřeby energie

  • snižování emisí oxidu uhličitého

  • snižování emisí zdraví škodlivých látek (10)

 

 

 

7 Garaz.cz

8 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)

9 Hybrid.cz, Ministerstvo dopravy - Centrální registr vozidel

10 Ministerstvo obchodu a průmyslu - Národní akční plán čisté mobility (NAP CM)

 

 

 

 


Elektromobilita pomáhá při snižování emisí oxidu uhličitého.
Elektromobilita pomáhá při
snižování emisí CO
2. 

Obecně platí, že vozy, které k pohonu alespoň částečně využívají elektřinu, mají nižší až nulové lokální emise. Hybridní modely navíc vykazují nižší spotřebu pohonných hmot.

 

Rok 2020 byl zlomový pro elektromobilitu v ČR. Zatímco ostatní vyspělé země útočí počtem elektromobilů na dvouciferné procentuální podíly nových registrací, Česko se v loňském roce konečně dostalo od desetin procenta nad 2,5%, což představuje více než 5 200 nově registrovaných vozů s elektrickým pohonem.

 

Jen pro srovnání, nejlépe jsou na tom Norové.

 

V roce 2020 bylo v Norsku registrováno celkem 105 704 elektromobilů, což představuje podíl 74,8% všech nových registrací. (11) 

 

Z uvedeného příkladu je více než zřejmé, že máme co dohánět. Chceme-li zlepšit životní prostředí, je nejvyšší čas na změnu!

 

 

11 Hybrid.cz

Obecně platí, že vozy, které k pohonu alespoň částečně využívají elektřinu, mají nižší až nulové lokální emise. Hybridní modely navíc vykazují nižší spotřebu pohonných hmot.

 

Rok 2020 byl zlomový pro elektromobilitu v ČR. Zatímco ostatní vyspělé země útočí počtem elektromobilů na dvouciferné procentuální podíly nových registrací, Česko se loni konečně dostalo od desetin procenta nad 2,5%, což představuje více než 5 200 nově registrovaných vozů s elektrickým pohonem.

 

Jen pro srovnání, nejlépe jsou na tom Norové.

 

V roce 2020 bylo v Norsku registrováno celkem 105 704 elektromobilů, což představuje podíl 74,8% všech nových registrací. (11) 

 

Z uvedeného příkladu je více než zřejmé, že máme co dohánět. Chceme-li zlepšit životní prostředí, je nejvyšší čas na změnu!

 

 

11 Hybrid.cz


Jdeme příkladem, snižujeme emise!
Jdeme příkladem,
snižujeme emise!Dvě z našich jedenácti oddělení se věnují výzkumu vlivu životního prostředí na lidské zdraví.

 

Rozhodli jsme se jít proto příkladem a v rámci obměny vozového parku pořídili nový hybridní vůz Škoda Octavia Combi iV.

 

Námi vybraný model spadá do kategorie tzv. plug-in hybridů, což znamená, že při dostatečném nabití baterií umožňuje využívat čistě elektrický pohon. Při nabití maximální kapacity dokáže ujet vzdálenost více než 50 km nulovou produkcí emisí (což odpovídá vzdálenosti většiny našich služebních cest). V případě delších vzdáleností pak kromě elektromotoru využívá klasický spalovací motor s funkcí dobíjení baterií za jízdy.

 

Kombinovaná spotřeba vozu při maximálním využití elektrické energie je 1,0 - 1,1 l/100 km. Uvedená spotřeba představuje množství emisí (CO2) 21,8 - 23,8 g/km. (12)

 

 

12 Škoda Auto

 

 

 

 

Podívejte se na video o projektu MEDETOX a zjistěte více informací o našem výzkumu v oblasti životního prostředí:

Dvě z našich jedenácti oddělení se věnují výzkumu vlivu životního prostředí na lidské zdraví.

Rozhodli jsme se jít proto příkladem a v rámci obměny vozového parku pořídili nový hybridní vůz Škoda Octavia Combi iV.

Námi vybraný model spadá do kategorie tzv. plug-in hybridů, což znamená, že při dostatečném nabití baterií umožňuje využívat čistě elektrický pohon. Při nabití maximální kapacity dokáže ujet vzdálenost více než 50 km nulovou produkcí emisí (což odpovídá vzdálenosti většiny našich služebních cest). V případě delších vzdáleností pak kromě elektromotoru využívá klasický spalovací motor s funkcí dobíjení baterií za jízdy.

Kombinovaná spotřeba vozu při maximálním využití elektrické energie je 1,0 - 1,1 l/100 km. Uvedená spotřeba představuje množství emisí (CO2) 21,8 - 23,8 g/km. (12) 

 

12 Škoda Auto

 

 

 

Podívejte se na video o projektu MEDETOX a zjistěte více informací o našem výzkumu v oblasti životního prostředí:

V rámci plánovaných investic počítáme také s pořízením druhého vozu s plug-in hybridním pohonem.

 

Mimoto plánujeme v rámci krčského areálu AV ČR vybudovat první dobíjecí stanici, která bude k dispozici i ostatním majitelům elektromobilů.

 

Naším cílem je ochrana životního prostředí a motivace společnosti k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Vídeňská 1083

142 20 Praha 4 – Krč

Česká republika

 

www.iem.cas.cz

 

 


Jdeme příkladem, snižujeme emise!
Hybridem to
nekončí!V rámci plánovaných investic počítáme také s pořízením druhého vozu s plug-in hybridním pohonem.

 

Mimoto plánujeme v rámci krčského areálu AV ČR vybudovat první dobíjecí stanici, která bude k dispozici i ostatním majitelům elektromobilů.

 

 

Naším cílem je ochrana životního prostředí a motivace společnosti k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

 

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083

142 20 Praha 4 – Krč

Česká republika

 

www.iem.cas.cz

 


Hybridem to nekončí...


Připojte se k nám
i Vy!

 

V rámci plánovaných investic počítáme také s pořízením druhého vozu s plug-in hybridním pohonem.

 

Mimoto plánujeme v rámci krčského areálu AV ČR vybudovat první dobíjecí stanici, která bude k dispozici i ostatním majitelům elektromobilů.

 

 

Naším cílem je ochrana životního prostředí a motivace společnosti k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

 

 

 

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Vídeňská 1083

142 20 Praha 4 – Krč

Česká republika

 

www.iem.cas.cz

 

Dvě z našich 11 oddělení se věnují výzkumu vlivu životního prostředí na lidské zdraví.

Rozhodli jsme se jít proto příkladem a v rámci obměny vozového parku pořídili nový hybridní vůz Škoda Octavia Combi iV.

Námi vybraný model spadá do kategorie tzv. plug-in hybridů, což znamená, že při dostatečném nabití baterií umožňuje využívat čistě elektrický pohon. Při nabití maximální kapacity dokáže ujet vzdálenost více než 50 km nulovou produkcí emisí (což odpovídá vzdálenosti většiny našich služebních cest). V případě delších vzdáleností pak kromě elektromotoru využívá klasický spalovací motor s funkcí dobíjení baterií za jízdy.

Kombinovaná spotřeba vozu při maximálním využití elektrické energie je 1,0 - 1,1 l/100 km. Uvedená spotřeba představuje množství emisí (CO2) 21,8 - 23,8 g/km. (12) 

12 Škoda Auto

 

Více o našem výzkumu:


Připojte se k nám i Vy!

Připojte se k nám
i Vy!